Suportahan ang mga Hot Spot

Suportahan ang mga Hot Spot ngayon! Ang mga likas na lugar na ito ay lubhang nanganganib na nangangailangan ng iyong tulong.

 

 

 

Kabuuang Halaga
Impormasyon ng Donor
Credit Card
*
*
*
 
Pangalan at Address ng Pagsingil
*
*
*
*
*
*
*

Ang Hot Spots Program ay nilikha upang tugunan ang matitinding epekto na kadalasang nauugnay sa mabigat na paggamit at mga panlabas na espasyo na "mahal na mahal hanggang kamatayan."


Ang Leave No Trace ay nasa isang misyon na gamitin ang kapangyarihan ng agham, edukasyon at pangangasiwa ng mga tao at mga kasosyo, upang matiyak ang isang napapanatiling hinaharap para sa labas at sa planeta.