Walang Mag-iwan ng Bakas sa Bawat Parke

Sa pamamagitan ng mga partnership at programa, ang aming layunin ay magkaroon ng Leave No Trace na edukasyon at pagmemensahe na ginagamit sa lahat ng parke at protektadong lugar sa buong bansa.

Humiling ng programang Leave No Trace para sa iyong parke o grupo

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.