Magboluntaryo

Ang mga boluntaryo ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa pagtulong na protektahan ang labas sa pamamagitan ng paglaganap ng Leave No Trace na mga kasanayan at etika. Ang mga dedikadong indibidwal na ito ay nagtutulak ng Leave No Trace na kilusan sa pamamagitan ng mga pagsasanay, mga kaganapan sa outreach at mga proyekto ng serbisyo. Mag-iwan ng Walang Bakas Ang mga Volunteer State Advocates ay palaging naghahanap ng mga masigasig na indibidwal upang tumulong sa pagsuporta sa kanilang mga pagsisikap sa edukasyon sa buong estado.

Bukod pa rito, kung nais mong makibahagi sa mga pagsisikap sa pangangasiwa kung ang iyong komunidad, tingnan ang aming pahina ng mga pagkakataon sa pagboluntaryo na kinabibilangan ng isang listahan ng kasalukuyang mga kasosyo sa Leave No Trace mula sa buong bansa na mga organisasyong nakatuon sa pamamahala at/o gumawa ng mga pagkakataong magboluntaryo, tulad ng trail steward, trail project, paglilinis ng basura at higit pa, na available sa kanilang mga komunidad.