Humiling ng Programa

Magsumite ng kahilingan gamit ang form sa ibaba para sa isang Leave No Trace na pagsasanay, pang-edukasyon o outreach na programa para sa iyong parke o grupo na pinamumunuan ng Subaru/Leave No Trace Travelling Teams , Leave No Trace State Advocates, Leave No Trace Chapters, o aming nationwide network ng mga boluntaryo at kasosyo.

Pakitandaan na dahil sa pagtatrabaho sa Leave No Trace in Every Park at Leave No Trace for Every Kid initiatives, ang aming mga travelling team ay may napakalimitadong kapasidad para sa mga karagdagang event. Malugod naming tinatanggap ang iyong pagtatanong, at susuriin ang lahat ng kahilingan upang makita kung naaayon ang mga ito sa pag-iiskedyul, kakayahang magamit, at mga priyoridad ng aming mas malawak na network ng mga tagapagturo.

Pinapanatili namin ang lahat ng inaasahang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng host at mga kahilingan sa file kung sakaling magbago ang availability o para sa potensyal na programming sa hinaharap. Matuto nang higit pa tungkol sa mga pagsasanay, programang pang-edukasyon at mga kaganapan sa outreach na ibinigay ng Subaru/Leave No Trace Travelling Teams, kasama ang mga madalas itanong.

TANDAAN: Ang anumang mga kahilingan para sa mga pagsasanay, workshop at mga kaganapan sa outreach ay susuriin upang matukoy ang pagiging posible para sa personal o virtual na programming. Limitado ang availability. Dapat sundin ng mga host at kalahok ng kaganapan ang mga alituntunin ng CDC at mga lokal na regulasyon para sa anumang personal na programa at kaganapan.