Level 1 Mga Kurso sa Instruktor

Mag-iwan ng Walang Bakas – Virtual Level 1 Instructor Course – Itinuro sa French

Mga Petsa ng Kurso: Abril 11, 12, at 13 mula 9:00 am hanggang 12:30 pm EST

Iniimbitahan ka ng De ville en forêt sa Virtual Level 1 nito na Mag-iwan ng Walang Bakas na Instructor Course. Sa pamamagitan ng kursong ito, ang bawat kalahok ay makakabuo ng mga pamamaraan upang bawasan ang indibidwal at pinagsama-samang epekto ng kanilang mga aktibidad sa kapaligiran, maging sa urban, rural, o backcountry setting. Ang pagsasanay sa kurso ay partikular na susuriin ang 'bakit' ng mga prinsipyo ng Leave No Trace pati na rin ang siyentipikong data na sumasailalim sa mga inirerekomendang kasanayan. Sa wakas, tuklasin ng mga kalahok ang malalim na konsepto ng panlabas na etika at kung paano ito lapitan nang makabuluhan sa iba. Ang kursong ito ay idinisenyo para sa mga madlang nagsasalita ng Pranses sa Quebec, iba pang mga lalawigan sa Canada, at sa buong mundo. Ito ay partikular na angkop para sa mga nais magturo ng Leave No Trace na mga prinsipyo at nais na samantalahin ang mga benepisyo ng distance learning upang mapaunlad ang kanilang mga kasanayan. Sa tagal ng 16 na oras, kasama sa pagsasanay ang 10 oras ng paglahok sa pamamagitan ng videoconference at 6 na oras ng indibidwal na trabaho. Ang mga gawain ay dapat tapusin ayon sa isang iskedyul na dapat sundin. Ang buong paglahok sa lahat ng bahagi ng kurso ay kinakailangan upang makuha ang sertipikasyon na ibinigay ng Leave No Trace Canada. Pinagsasama-sama ng kurso ang maximum na bilang ng 10 tao upang mapakinabangan ang mga pagkakataon sa pakikilahok.

Deadline para sa pagpaparehistro: Marso 27, 2024
Impormasyon at pagpaparehistro: https://www.devilleenforet.com/activites/information-11-12-13-avril-2024/

De ville en forêt vous invite à ce tout nouveau cours Instructrice et Instructeur Sans trace de niveau 1 en format virtuel. À travers cette formation, chaque participante and participant pourra développer ses techniques de réduction des impacts individualels and cumulatifs de ses activités sur l'environnement, et ce, en zone urbaine, rurale ou en arrière-pays. De plus, la formation se penchera spécifiquement sur le pourquoi des principes Sans trace ainsi que sur les données scientifiques qui sous-tendent les pratiques responsables recommandées. Enfin, les participantes et participants exploreront en profondeur le concept d'éthique du plein air et la manière de l'aborder avec d'autres personnes de manière significative. Cette formation est conçue pour les publics francophones du Québec, des autres provinces canadiennes et d'ailleurs dans le monde. Elle est particulièrement adaptée à celles et ceux qui souhaitent enseigner les principes Sans trace et qui veulent profiter des avantages d'une formation à distance pour développer leurs compétences. Sa durée 16 heures, la formation comprend 10 heures de participation par visioconférence at 6 heures de travail individual. Des tâches sont à réaliser selon un calendrier qui doit être respecté. Ang isang partisipasyon ay kumpleto sa toutes les composantes de la formation na kinakailangan para sa pag-obserba ng sertipikasyon sa pamamagitan ng Sans trace Canada. Le cours réunit un nombre restreint de 10 personnes pour maximiser les opportunités de participation.

Petsa ng limitasyon ng inskripsiyon : 27 mars 2024
Impormasyon at inskripsiyon: https://www.devilleenforet.com/activites/information-11-12-13-avril-2024/

Mga Kaugnay na Kaganapan

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.