Spotlight

Mag-iwan ng Walang Bakas na Spotlight: The Greater Nashville Cleanup

Ang bagong programang Spotlight ng Leave No Trace ay isang kaganapan upang bigyang-pansin ang konserbasyon ng komunidad, ipalaganap ang edukasyon, at upang bumuo ng momentum at magbigay ng inspirasyon sa pakikilahok para sa hinaharap.

Ang Subaru/Leave No Trace Travelling Team ay mapupunta sa Greater Nashville Cleanup Spotlight sa Oktubre 7, nakikipagtulungan sa mga host at partner sa isang proyektong ito sa buong county na pangangasiwa.

Mga Pagkakataon na Makakuha ng Invo lved:

Sabado, Oktubre 7: Ang Greater Nashville Cleanup

Ang Greater Nashville Litter Cleanup, na inorganisa ng TEC at mga partner, ay isang araw ng paglilinis ng basura ng Davidson County na magaganap sa Oktubre 7, 2023. Ang layunin namin sa kaganapang ito ay maglinis ng hindi bababa sa 15,000 pounds ng mga basura sa isang araw/weekend sa buong County!

Maaari kang magparehistro para sa isang boluntaryong kaganapan dito.

Malapit na ang pagpaparehistro ng indibidwal na boluntaryo.

Ang karagdagang suporta para sa 2023 Spotlights ay mula sa Airbnb Community Fund .

Mga Kaugnay na Kaganapan

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.