Spotlight

Mag-iwan ng Walang Bakas na Spotlight: Skate Creek Road

Ang bagong programang Spotlight ng Leave No Trace ay isang multi-day event upang bigyang-pansin ang pangangalaga sa komunidad, ipalaganap ang edukasyon, at upang bumuo ng momentum at magbigay ng inspirasyon sa pakikilahok para sa hinaharap.

Ang Subaru/Leave No Trace Travelling Team ay nasa Skate Creek Road Spotlight Hulyo 14-16, nakikipagtulungan sa mga host at partner sa iba't ibang programa kabilang ang community outreach at stewardship project.

Mga Pagkakataon na Makakuha ng Invo lved:

Biyernes, Hulyo 14:

6:00 – 8:00 pm: Mag-iwan ng Walang Bakas na Family Outreach Evening sa Packwood Community Park. Sumali sa Leave No Trace, Pinchot Partners, at Gifford Pinchot Trash Force para sa isang gabi ng kasiyahan at pag-aaral, kabilang ang mga laro at aktibidad na pampamilya. Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano protektahan ang kalikasan at ang labas habang tinatangkilik ang s'mores at isang masayang pagtitipon sa parke!

Sabado, Hulyo 15:

10:00 am – 2:00 pm: Outreach sa Packwood Saturday Market. Kilalanin ang mga kasosyo sa Spotlight at ang Subaru/Leave No Trace Travelling Team para matuto pa tungkol sa mga paraan para protektahan ang Skate Creek at lahat ng paborito mong outdoor space sa mga summer outing at higit pa.

6:00 – 8:00 pm: Community Outreach Evening at Trivia Night sa Packwood Brewery. Sumali sa Leave No Trace, Pinchot Partners, at Gifford Pinchot Trash Force para sa isang social hour at trivia game para matuto pa tungkol sa kung paano Mag-iwan ng No Trace at protektahan ang iyong mga paboritong lugar habang nagha-hiking, nagkamping, at nag-e-enjoy sa labas.

Linggo, Hulyo 16:

11:30 am – 3:00 pm: Volunteer Clean Up Stewardship Project sa Cannon Road, FS 5290. Sumali sa Leave No Trace at mga boluntaryo mula sa Gifford Pinchot Trash Force at Pinchot Partners para sa isang campsite at paglilinis ng basura at pag-aaral tungkol sa Leave No Trace. Magsuot ng saradong sapatos/bota at magdala ng tubig, sunscreen at salaming pang-araw, at guwantes sa trabaho kung mayroon ka nito. Magkita sa 11:30 am sa Packwood Community Hall para sa carpooling, 12935 US-12 Highway Packwood WA 98361.

Mga Kaugnay na Kaganapan

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.