Spotlight

Mag-iwan ng Walang Bakas na Spotlight: The Community Forest – Kinnickinnic River Land Trust at Kinni Corridor Collaborative

Ang bagong programang Spotlight ng Leave No Trace ay isang multi-day event upang bigyang-pansin ang pangangalaga sa komunidad, ipalaganap ang edukasyon, at upang bumuo ng momentum at magbigay ng inspirasyon sa pakikilahok para sa hinaharap.

Ang Subaru/Leave No Trace Travelling Team ay nasa The Community Forest Spotlight kasama ang Kinnickinnic River Land Trust at Kinni Corridor Collaborative sa Mayo 18-20, na nakikipagtulungan sa mga host at partner sa iba't ibang programa kabilang ang mga stewardship project, workshop, at community outreach.

Mga Pagkakataon na Makakuha ng Invo lved:

Huwebes, Mayo 18: Open house mula 8:00am – 10:00am

Makipagkita sa Subaru/Leave No Trace Travelling Team at mga co-host ng Spotlight. Ang open house ay sa Country Inn sa 1525 Commerce Ct. River Falls, WI 54022.

Huwebes, Mayo 18: Outreach ng Farmers' Market mula 5:00pm – 8:00pm

Lumabas sa lingguhang Farmers' Market para sa sariwa, malasa, lokal na pagkain at inumin. Bumisita kasama ang Subaru/Leave No Trace Travelling Team, Kinnickinnic River Land Trust, Kinni Corridor Collaborative, Kiap-TU-Wish, Kinni Lodge & Outfitters, at iba pang lokal na organisasyon na sumusuporta sa sustainable at accessible na libangan. Ang Farmers' Market ay nasa Rush River Brewery and Bistro, 990 Antler Court, River Falls, WI 54022.

Biyernes, Mayo 19: Oras ng lipunan mula 5:00pm – 8:00pm

Sumali sa Subaru/Leave No Trace Travelling Team at sa Kinni Stream Team sa The Garage Bikes and Brews para malaman ang tungkol sa 2023 River Monitoring Program at Mag-iwan ng Walang Bakas na Prinsipyo kapag nag-e-enjoy sa panlabas na libangan. Ang Garage Bikes and Brews ay matatagpuan sa 109 W Cedar, River Falls, WI 54022.

Sabado, Mayo 20: Lumabas at Mag-iwan ng Walang Bakas na paglalakad at kaganapan ng serbisyo mula 10:00am - 2:00pm

Samahan ang mga kaibigan at pamilya sa isang self-guided hike sa mga trail para makita ang mga katutubong halaman at hayop at ang iyong mga kapitbahay at kaibigan. Kasama sa event na ito ang nature scavenger hunt para sa mga bata, pagkolekta ng basura at edukasyon tungkol sa Leave No Trace habang nag-e-enjoy sa outdoor recreation. Ang KRLT ay magkakaroon ng mga guwantes at bag na magagamit para sa koleksyon ng Basurahan o magdala ng iyong sariling 5-gallon na balde upang kunin ang mga basura at mga recyclable. Magkita sa The Community Forest parking lot sa County Road FF sa tapat ng River Falls Dog Park o Kinnickinnic River Trailhead #11 sa River Hills Park.

Mga Kaugnay na Kaganapan

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.