Spotlight

Mag-iwan ng Walang Bakas na Spotlight: Hodges Village Dam

Sumali sa Leave No Trace sa Hodges Village Dam, MA – Hunyo 21-23 , 2024

Pinipili namin ang mga nominadong panlabas na espasyo na nangangailangan ng aming sama-samang pangangalaga at atensyon. Sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanila bilang mga Spotlight, hinihikayat namin ang lokal na komunidad na umunlad, makipagsanib-puwersa sa Leave No Trace, at gumawa ng makabuluhang epekto na maaaring muling pasiglahin at protektahan ang mga espesyal na lugar na ito kung saan tayo muling lumilikha, magsaya sa kumpanya ng isa't isa, at magpataas ng ating kalusugan pisikal, mental at emosyonal. 

Napili ang Hodges Village Dam bilang 2024 Leave No Trace Spotlight. Ang Subaru/Leave No Trace Travelling Team ay nasa Hodges Village Dam Hunyo 21-23 , nakikipagtulungan sa mga host at partner sa iba't ibang programa kabilang ang mga proyekto ng stewardship, workshop, at community outreach.

Mga Pagkakataon na Makakuha ng Invo lved:

Saturday, June 22:

Town of Oxford Pollinator Day, 10:00 am – 2:00 pm, Town of Oxford Town Common

Stop by the Leave No Trace booth at the Town of Oxford Pollinator Day festival during Pollinator Week, an annual celebration in support of pollinator health and the vital role that pollinators play in our ecosystems, economies, and agriculture. By understanding the impact of our actions on their habitats and embracing sustainable practices, we can pave the way for a flourishing future.

Pop-up Education & Hodges Village Dam Outreach, 8-10 am, Multiple Use Area adjacent to 11 Clara Barton Road, Oxford, MA 01540. 1–3 pm, Main trailhead at 30 Howarth Road, Oxford, MA 01540.

Join USACE staff for outreach and education at popular trailheads to learn more about Leave No Trace, sustainable ways to recreate, and how to protect the natural resources surrounding Hodges Village Dam and all your favorite outdoor spaces.

Sunday, June 23:

Volunteer Stewardship Project, 8:30 am – 12:00 pm, Multiple Use Area trailhead adjacent to 11 Clara Barton Road, Oxford, MA 01540

Join Leave No Trace and U.S. Army Corps of Engineers staff and partners for a fun volunteer day and stewardship project. Volunteers will work on projects including trash clean-up, trail maintenance, invasive species management, and creating wildlife habitat. RSVP encouraged but not required.

Mga Kaugnay na Kaganapan

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.