Spotlight

Mag-iwan ng Walang Bakas na Spotlight: Cumberland River Compact

Ang bagong programang Spotlight ng Leave No Trace ay isang multi-day event upang bigyang-pansin ang pangangalaga sa komunidad, ipalaganap ang edukasyon, at upang bumuo ng momentum at magbigay ng inspirasyon sa pakikilahok para sa hinaharap.

Ang Subaru/Leave No Trace Travelling Team ay nasa Cumberland River Compact Spotlight sa TSU Wetlands noong Setyembre 30, nakikipagtulungan sa mga host sa iba't ibang mga programa kabilang ang isang stewardship project at workshop.

Mga Pagkakataon na Makakuha ng Invo lved:

Sabado, Setyembre 30: 9am – 12pm : Mag-iwan ng Walang Bakas na Youth Educator Workshop. Idinisenyo ang workshop na ito para sa mga lokal na guro, gabay, staff ng kampo, at iba pang full-time/seasonal na youth educators/leaders na interesadong turuan ang mga bata kung paano tamasahin ang Nashville at lahat ng outdoor space nang responsable. Magrehistro dito.

Sabado, Setyembre 30: 1 PM4 PM : Mag-iwan ng Walang Bakas na TSU Wetlands Cleanup. Sumali sa Leave No Trace at sa Cumberland River Compact para sa paglilinis ng TSU Wetlands! Magrehistro dito.

 

Ang karagdagang suporta para sa 2023 Spotlights ay nagmumula sa Pondo ng Komunidad ng Airbnb

Mga Kaugnay na Kaganapan

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.