Level 2 Mga Kurso ng Instruktor

Leave No Trace Level 2 Instructor Course – Touch of Nature Environmental Center

Ang limang araw na Level 2 Instructor Course ay ang pinakakomprehensibong kurso sa edukasyon ng Leave No Trace. Ang mga kalahok ay binibigyan ng malalim na pagsasanay sa mga kasanayan at etika ng Leave No Trace sa pamamagitan ng praktikal na aplikasyon sa panahon ng isang field-based na kurso. Natututo ang mga kalahok ng mga diskarte sa Leave No Trace sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan—kabilang ang mga talakayan, senaryo, demonstrasyon, at hands-on na aktibidad—sa buong limang araw ng field-based na kurso.

Ang Level 2 Instructor Course ay idinisenyo din upang ihanda ang mga kalahok na maging pinakamahusay na posibleng guro ng Leave No Trace anuman ang setting. Ang mga nagtapos ng Level 2 Instructor Course ay sertipikadong magturo ng Level 1 Instructor Courses at handang magturo ng Leave No Trace Skills Courses at Workshops.

Ang unang araw ay magsisimula sa isang panloob na setting ng silid-aralan sa Touch of Nature kung saan ang mga kalahok ay mananatili sa lugar sa unang gabi. Ang mga kalahok ay magkakamping para sa tagal ng kurso on-site maliban kung ang panahon ay napakasama. Ang mga kalahok ay nakatira, natutulog at kumakain sa labas, at maglalakbay sa ibang lokasyon bawat araw.

Pananagutan mo ang pagbibigay ng sarili mong tent (1 bawat tao). Ang mga kalahok ay kailangang magbigay ng LAHAT ng kanilang sariling pagkain. Ang Touch of Nature ay magbibigay ng espasyo para sa pagluluto (sa isang camp-stove), at kagamitan kung kinakailangan. Kapag nagpaplano, mangyaring tandaan na ang lahat ng pagkain, maliban sa unang araw, ay nasa field at ang mga pananghalian ay kung minsan ay nasa trail. Mangyaring magplano nang naaayon.

Gastos: $495

Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon.

Makipag-ugnayan sa : [email protected] o 618-453-1122.

Mga Kaugnay na Kaganapan

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.