Level 2 Mga Kurso ng Instruktor

Mag-iwan ng Walang Bakas sa Level 2 na Kurso ng Instruktor – National Outdoor Leadership School (NOLS)

Larawan: Rick Rochelle

Matutong maglakbay nang responsable at mapanatili sa mga ligaw na lugar. Sa loob ng mayamang ecosystem ng ating mga pampublikong lupain, matututunan at ituturo mo ang mga prinsipyo ng Leave No Trace at tatalakayin ang etika sa wildland. Magsisimula ang iyong kurso sa loob ng silid-aralan kung saan matututunan mo at tatalakayin ang kasaysayan ng programang Leave No Trace, makatanggap ng panimula sa mga prinsipyo ng Leave No Trace, at gagawa ng mga huling paghahanda para sa paglalakbay sa backcountry. Sa mga natitirang araw ng kurso, isasagawa mo ang iyong mga bagong kasanayan sa isang multi-day backpacking expedition sa isang nakamamanghang at malayong natural na kapaligiran.

Sa loob ng limang araw sa mayamang ecosystem na ito, matututunan mo at ituturo ang mga prinsipyo ng Leave No Trace at tatalakayin ang etika sa wildland. Bilang karagdagan sa praktikal na paggamit ng mga kasanayan, ang bawat mag-aaral ay hasain ang kanilang istilo ng pagtuturo sa pamamagitan ng paglalahad ng 15- hanggang 20 minutong aralin sa isang Leave No Trace na paksa na kanilang pinili. Ang mga nagtapos ng Leave No Trace Level 2 Instructor Courses ay magkakaroon ng mga kasanayan upang turuan ang iba tungkol sa Leave No Trace.

Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon at para magparehistro.

Lokasyon: Saguaro National Park, AZ

Gastos : $1,250.00

Makipag-ugnayan sa : [email protected]

Mga Kaugnay na Kaganapan

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.