Level 2 Mga Kurso ng Instruktor

Mag-iwan ng Walang Bakas sa Level 2 na Kurso ng Instruktor – National Outdoor Leadership School (NOLS)

Larawan: Peggy Guiney

Matutong maglakbay nang responsable at napapanatiling sa mga ligaw na lugar. Sa loob ng mayamang ecosystem ng ating mga pampublikong lupain, matututunan at ituturo mo ang mga prinsipyo ng Leave No Trace at tatalakayin ang etika sa wildland. Magsisimula ang iyong kurso sa loob ng silid-aralan kung saan matututunan mo at tatalakayin ang kasaysayan ng programang Leave No Trace, makatanggap ng panimula sa Leave No Trace Principles, at gagawa ng mga huling paghahanda para sa paglalakbay sa backcountry. Sa mga natitirang araw ng kurso, isasagawa mo ang iyong mga bagong kasanayan sa isang multi-day, backpacking expedition sa isang nakamamanghang at malayong natural na kapaligiran.

Ang mga kursong Leave No Trace ay isinasagawa sa iba't ibang setting. Ang NOLS ay may natatanging access sa mga state at national park para sa mga kursong ito, mula sa Grand Canyon hanggang Yellowstone, na nagbibigay sa mga estudyante ng pagkakataong magsanay ng mga kasanayan sa Leave No Trace sa mga nakamamanghang kapaligiran. Bilang karagdagan sa praktikal na paggamit ng mga kasanayan, ang bawat mag-aaral ay hasain ang kanilang istilo ng pagtuturo sa pamamagitan ng paglalahad ng 15 hanggang 20 minutong aralin sa isang Leave No Trace na paksa na kanilang pinili. Ang mga nagtapos ng Leave No Trace Level 2 Instructor Courses ay magkakaroon ng mga kasanayan upang turuan ang iba tungkol sa Leave No Trace.

Lokasyon: Yellowstone National Park, WY

Gastos: $1,150

Makipag-ugnayan sa: [email protected]

Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon.

Mga Kaugnay na Kaganapan

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.