Level 2 Mga Kurso ng Instruktor

Mag-iwan ng Walang Bakas sa Level 2 na Kurso ng Instruktor – National Outdoor Leadership School (NOLS)

Larawan: Peggy Guiney

Matutong maglakbay nang responsable at mapanatili sa mga ligaw na lugar. Sa loob ng mayamang ecosystem ng ating mga pampubliko at pribadong lupain, matututunan at ituturo mo ang mga prinsipyo ng Leave No Trace at tatalakayin ang etika sa wildland. Isentro ang iyong kurso sa isang base camp kung saan matututunan mo at tatalakayin ang kasaysayan ng programang Leave No Trace, makatanggap ng panimula sa Leave No Trace Principles, at pagkatapos ay kumpletuhin ang buong kurikulum ng Level 2 Instructor. Sa buong araw ng kurso, isasabuhay mo ang iyong mga bagong kasanayan kapwa sa pang-araw-araw na pamumuhay sa base camp at sa mga day hike sa nakapaligid na lugar.

Bilang karagdagan sa praktikal na paggamit ng mga kasanayan, ang bawat mag-aaral ay hasain ang kanilang istilo ng pagtuturo sa pamamagitan ng paglalahad ng 15 hanggang 20 minutong aralin sa isang Leave No Trace na paksa na kanilang pinili. Ang mga nagtapos ng Leave No Trace Level 2 Instructor Courses ay magkakaroon ng mga kasanayan upang turuan ang iba tungkol sa Leave No Trace.

Lokasyon: Wolf Ridge Environmental Learning Center, Finland, MN

Gastos: $600

Makipag-ugnayan sa: [email protected]

Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon.

Mga Kaugnay na Kaganapan

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.