Level 2 Mga Kurso ng Instruktor

Leave No Trace Level 2 Instructor Course – Landmark Learning

Ang Leave No Trace Level 2 Instructor Course ay nagbibigay sa mga kalahok ng komprehensibong pangkalahatang-ideya ng Leave No Trace na mga kasanayan at etika sa pamamagitan ng praktikal na aplikasyon sa isang field-based na setting. Ang mga mag-aaral ay magsasanay ng Leave No Trace na mga estratehiya sa pagtuturo sa pamamagitan ng paghahatid ng isang nakaplanong aralin. Ang Level 2 Instructor Course ay naghahanda sa mga mag-aaral na maghatid ng 2 araw na Leave No Trace Level 1 Instructor Courses, Leave No Trace Skills Courses at Leave No Trace Workshops.

Binubuo ang kursong ito ng base camping sa Downstream Campus ng Landmark at araw-araw na paglalakbay sa iba't ibang lokasyon sa field (ilog, trail, daanan ng bisikleta, atbp) para sa mga day trip para mag-obserba, mag-enjoy, at matuto sa mga pribadong lupain, county at state lands, at national land management. system lahat sa loob ng isang oras ng Downstream Campus.

Maghanap ng buong paglalarawan ng kurso, mga listahan ng gear, inaasahan, pagpaparehistro, at higit pa dito .

Gastos : $650

Makipag-ugnayan sa: [email protected]

Mga Kaugnay na Kaganapan

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.