Mga Balita at Update

Inilunsad ang Cleaner California Coast Initiative sa Marin, Sonoma, at Mendocino Counties

Andrew Leary - Agosto 3, 2023

San Rafael, CA – Ang mga county ng Marin, Sonoma, at Mendocino, kasama ang Leave No Trace na organisasyon, ay naglunsad ng isang collaborative na inisyatiba upang matulungan ang mga bisitang naghahanap sa baybayin na mag-ambag sa isang Mas Malinis na Baybayin ng California.

Ang inisyatiba ng Cleaner California Coast ay naglalayong bawasan ang polusyon sa baybayin sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga basura sa pamamagitan ng isang pinag-ugnay na kampanya sa pagmemensahe na nakatuon sa pakikipag-ugnayan sa komunidad at bisita, edukasyon, at pagsasanay. Mahigit 10 milyong bisita bawat taon ang pumupunta sa baybayin ng California at sa mga kalapit nitong county ng Marin, Sonoma, at Mendocino. Mahigit 55,000 pounds ng mga basura ang kinuha mula sa sensitibong kapaligiran sa baybayin sa buong tatlong county noong nakaraang taon lamang. Ang kampanyang Cleaner California Coast ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga indibidwal at komunidad na lumikha ng isang mas malinis na baybayin ng California sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Leave No Trace na mga prinsipyo .

Pinasimulan ni Marin County Supervisor Dennis Rodoni ang tatlong-county collaboration noong 2022 kasama ang Leave No Trace, Marin County Parks, Sonoma County Tourism, Sonoma County Regional Parks, California State Parks, National Park Service, pederal na kinikilalang mga tribo, hindi pederal na kinikilalang mga tribo, Marin Convention and Visitors Bureau, Visit Mendocino, at ang Environmental Action Committee ng West Marin upang tukuyin ang isang makabuluhang landas para sa aktibong pagbabawas ng lumalaking problema sa basura sa baybayin.

"Ang pakikipagtulungan ng intercounty ng Cleaner California Coast ay kapansin-pansin," sabi ni Dennis Rodoni, District Four Supervisor para sa County ng Marin. “Na ang lahat ng mga stakeholder na ito mula sa tatlong mga county ay nakatuon sa pakikipag-usap sa pare-parehong pagmemensahe sa baybayin ng Northern California ay makapangyarihan. Hindi lamang nito binabawasan ang nakikipagkumpitensyang pagmemensahe — na maaaring magtago ng kalinawan para sa mga bisita– ngunit lubos nitong pinapataas ang posibilidad na malantad ang mga bisita sa mahahalagang prinsipyong ito.”

Ang paglulunsad ng kampanya ay nagtatapos sa isang taon na proseso ng malawak na pananaliksik, pagpaplano ng komunidad, at pakikipagtulungan sa mga kinatawan mula sa tatlong coastal county. Ang kampanya sa pagmemensahe na ito ay umiiral sa tabi ng patuloy na Inisyatiba ng Sonoma County Leave No Trace upang mapahusay at makadagdag sa iba pang mga pagsisikap sa pag-iwas sa epekto na itinataguyod ng mga pampublikong ahensya at nonprofit sa mga katabing coastal county. Habang umiiral ang mga bisita at basura sa kabila ng mga linya ng county, ang Marin at Mendocino Counties ay nalulugod na magpatibay ng mga kasanayan mula sa Leave No Trace at Sonoma County upang mag-apply sa kahabaan ng baybayin ng Northern California. Magkasama, ang inisyatiba ng Cleaner California Coast ang magiging balangkas na magbibigay-daan sa ating umunlad nang sama-sama.

Sa pamamagitan ng paglulunsad ng coordinated na inisyatiba, ang mga sapa, look, at wetland ng Mendocino, Sonoma, at Marin na mga county na kumokonekta sa Karagatang Pasipiko ay positibong maaapektuhan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa publiko at pakikipag-usap sa mga kasanayan sa pag-iwas sa polusyon: Magdala ng mga Reusable (at tanggihan ang mga plastik na pang-isahang gamit) , Humanap ng Palikuran (Alamin Bago Ka Pumunta), I-pack Ito, at Mag-hang sa Iyong Uwit ng Sigarilyo (at Mga E-Cigarette Pod at Cartridge).

Makakatulong ang mga miyembro ng komunidad na palakasin ang mga kagawiang ito sa paparating na kaganapan sa paglilinis:

Sonoma County Event: Sonoma County Regional Parks
Beach Clean Up sa Doran Regional Park:
Sabado, Agosto 12, 2023, 9:00 AM-Tanghali

Mendocino County Event: Mendocino Land Trust
Ikalawang Sabado Beach Clean Up sa Hare Creek
(Park sa Mendocino College, Coast Campus)
Sabado, Agosto 12, 2023, 10:00 AM – Tanghali

Kaganapan ng Marin County: Environmental Action Committee|
Coastal Clean-Up Day : Tumulong sa paglilinis ng ating mga sapa
at mga beach sa coastal Marin County
Setyembre 23, 2023, 10:00 AM – Tanghali

Ang website ng CleanerCoast.org ay inilunsad nang mas maaga nitong tag-init, na nagbibigay ng malawak na saklaw ng pagmemensahe na gagamitin ng tatlong county upang turuan at maimpluwensyahan ang mga bisita sa panahon ng tag-araw at higit pa. Maaaring ibahagi ng mga ahensya at organisasyong nakikipagtulungan sa inisyatiba ang mga mapagkukunan ng pagmemensahe na nakabatay sa Leave No Trace sa Ingles at Espanyol at samantalahin ang isang bagong serye ng edukasyon sa pangangasiwa na tahasang tumutugon sa mga isyu sa pagbisita at epekto ng tao sa baybayin ng Northern California.

Upang matuto nang higit pa at gumawa ng higit pa, mangyaring makipag-ugnayan sa:

Mag-iwan ng Walang Bakas
Andrew Leary
Direktor ng Sustainable Tourism and Partnerships
[email protected]

Mga Parke at Open Space ng Marin County
Max Korten
Direktor
[email protected]

Environmental Action Committee ng West Marin
Madeline Nieto Hope
Project Coordinator, Cleaner California Coast Initiative
[email protected]

Turismo ng Sonoma County
Devin McConnell
Tagapamahala ng Sustainability at Climate Initiatives
[email protected]

Mga Panrehiyong Parke ng Sonoma County
Sarah Phelps
Espesyalista sa Marketing
[email protected]

Bisitahin ang Mendocino County
Travis Scott
Punong Tagapagpaganap
[email protected]

###

MEDIA CONTACT:

Parehong mga contact tulad ng nasa itaas

Sama-sama nating protektahan at tamasahin ang ating natural na mundo

Kunin ang pinakabago sa Leave No Trace eNews sa iyong inbox para manatiling may kaalaman at kasangkot ka.