Leave No Trace Youth Educator Workshop – Jupiter Inlet Lighthouse ONA Spotlight

 Ang pagpaparehistro ay sarado para sa kaganapang ito

Mag-iwan ng Walang Bakas na Youth Educator Workshop

Petsa: Pebrero 15, 2024

Oras: 3:00 pm - 5:00 pm 

Lokasyon: Jupiter Inlet Lighthouse ONA Meeting House 

image-20240115112243-1.png

Ang Subaru/Leave No Trace Travelling Team ay nasa Jupiter Inlet Lighthouse Outstanding Natural Area Spotlight Pebrero 15-17, na nakikipagtulungan sa Bureau of Land Management at mga kasosyo sa iba't ibang workshop, outreach program at community event, kabilang ang Youth Educator Workshop idinisenyo para sa mga lokal na guro, ranger, naturalista, gabay, kawani ng kampo, at iba pang full-time/pana-panahong tagapagturo ng kabataan na interesadong turuan ang mga bata kung paano mag-enjoy sa mga panlabas na espasyo nang responsable.

 

Ang mga paksa sa interactive na workshop na ito ay kinabibilangan ng:

 

  • Pinakamahuhusay na kagawian para sa epektibong pag-abot sa mga kabataan gamit ang Leave No Trace, kabilang ang mga masaya at interactive na laro at aktibidad na magagamit ng mga tagapagturo upang turuan ang mga mag-aaral, camper, at iba pang kalahok ng kabataan (edad 6 hanggang 18) kung paano Mag-iwan ng Walang Bakas.
  • Maaaring kabilang sa mga aktibidad ang mga mapagkukunan mula sa website ng Leave No Trace, Bigfoot's Playbook, PEAK, TEEN program, at Social Media + Stewardship.  

 

Ang mga kalahok na bago sa Leave No Trace o hindi nagkaroon ng Leave No Trace na pagsasanay sa mga nakaraang taon ay hinihikayat na kumpletuhin ang self-paced (~45 min.) Online Leave No Trace 101 Course nang maaga. 

 

Kinakailangan ang maagang pagpaparehistro.

Kailan
ika-15 ng Pebrero, 2024 mula 3:00 PM hanggang 5:00 PM
Lokasyon
Meeting House sa Jupiter Inlet Lighthouse ONA, 600 State Road 707, Jupiter, FL 33469
Estados Unidos