Bios ng Siyentipiko: Dr. Lauren Ferguson

Tungkol kay Lauren

Si Dr. Lauren Ferguson ay isang assistant professor sa Recreation Management and Policy sa UNH. Sinusuri ng kanyang pananaliksik ang koneksyon sa pagitan ng panlabas na libangan, kalusugan ng tao, at mga natural na kapaligiran sa pamamagitan ng mga serbisyo ng ecosystem at napapanatiling protektadong lugar at pamamahala. Ang mga serbisyo ng ekosistem ay maaaring tukuyin bilang mga benepisyong ibinibigay ng natural na ekosistema sa mga tao. Pinag-aaralan niya kung paano naiimpluwensyahan ng iba't ibang bahagi ng ecosystem, gaya ng mga soundscape ang kalusugan ng tao at ang pinakamahuhusay na kagawian para sa
pamamahala ng mga parke at protektadong lugar upang ang mga outdoor recreationist at ang mas malawak na komunidad ay makakuha ng iba't ibang serbisyo sa ecosystem. Ang mga resulta mula sa kanyang pananaliksik ay may mga implikasyon para sa mga protected area manager, health practitioner, at patakaran sa konserbasyon. Ang paglalapat ng kanyang pananaliksik ay makakapagbigay-alam sa mga napapanatiling kasanayan sa pamamahala na nagagawa ang dalawahang misyon ng pagbibigay sa mga indibidwal ng access sa malusog na mga pagkakataon sa paglilibang sa labas habang pinangangalagaan din ang malusog na ecosystem.

"Ang aking pananaliksik ay nagha-highlight sa halaga ng mga natural na soundscape para sa parehong mga tao at wildlife. Maaaring ilapat ang mga prinsipyo ng Leave No Trace sa mga soundscape. Ang mga tahimik na pag-uusap, musika, mga sasakyan, at higit pa ay nakakaimpluwensya sa wildlife at sa mga karanasan ng iba pang mga outdoor recreationist."

-Lauren Ferguson