Mag-iwan ng Walang Bakas na Siyentipiko

Bios ng Siyentipiko: Dr. Ashley D'Antonio

Tungkol kay Ashley

Si Ashley ay isang Associate Professor ng Nature-Based Recreation Management sa Department of Forest Ecosystems and Society sa Oregon State University. Mayroon siyang BS sa Biology mula sa Penn State, at nakakuha ng MS at Ph.D. sa Human Dimensions of Ecosystem Science and Management mula sa Utah State University. Si Ashley ay isang recreation ecologist na tumutuon sa pag-unawa sa mga kaguluhang nauugnay sa panlabas na libangan sa mga natural na kapaligiran. 

Gumagamit ang kanyang pananaliksik ng mga interdisciplinary at spatial na diskarte upang maunawaan ang mga gawi ng bisita at gumamit ng mga pattern at kaugnay na mga kaguluhan sa mga spatial na sukat. Mayroon siyang malawak na kadalubhasaan sa mga paksa sa pamamahala ng paggamit ng bisita, kabilang ang pagtatantya ng paggamit ng bisita, pagsubaybay, at pagpaplano. Napaka-apply ng trabaho ni Ashley at tumutulong sa mga tagapamahala ng parke at protektadong lugar na maunawaan kung paano pagaanin at pamahalaan ang mga kaguluhan upang matugunan ang parehong mga layunin sa paggamit at pag-iingat ng bisita. Nakatuon ang mga nakaraang proyekto sa mga paksa sa pamamahala ng paggamit ng bisita sa mga pambansang parke sa buong Kanluran, kabilang ang Grand Teton, Yellowstone, Yosemite, Capitol Reef, at Rocky Mountain National Parks. 

Nagtrabaho din si Ashley sa mga protektadong lugar na malapit sa lungsod sa Park City, UT, Orange County, CA, at San Francisco Bay Area. Sa Oregon State University, nagtuturo si Ashley ng mga undergraduate na kurso sa mga parke at pamamahala ng protektadong lugar, pamamahala sa panlabas na libangan, at pagpaplano para sa napapanatiling libangan. Ang kanyang pag-asa ay magagamit ng mga tagapamahala at practitioner ang kanyang pananaliksik upang patuloy na protektahan ang mga likas na yaman habang patuloy na nagbibigay ng kalidad, napapanatiling mga karanasan sa panlabas na libangan sa lahat ng mga bisita sa mga parke at iba pang mga protektadong lugar. 

"Tinitingnan ng aking trabaho kung paano naaapektuhan ng mga taong muling lumilikha sa labas ang mga kapaligiran, ngunit gayundin kung paano nakakaapekto ang mga salik sa kapaligiran, gaya ng kalidad ng hangin, sa iniisip, nararamdaman, at ginagawa ng mga tao kapag gumugugol ng oras sa labas."

-Ashley D'Antonio 

Pananaliksik: