Diversity, Equity, at Inclusion

Ang Labas ay Para sa Lahat

Ang Leave No Trace ay para sa lahat ng tao at kinikilala ng aming organisasyon na ang relasyon ng bawat tao sa labas at natural na mundo ay natatangi at personal. Naniniwala kami at nakatuon sa pagtatrabaho patungo sa isang mundo kung saan ang lahat ay ligtas at malugod na tinatanggap sa labas, kung saan ang lahat ay pantay na kasama, kinakatawan, at may pantay na access upang linangin ang personal na koneksyon na maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga tao na tamasahin ang labas nang responsable.

"Kami ay nagsusumikap na patuloy na umunlad bilang mga indibidwal, isang organisasyon, at bilang isang etika habang kami ay nakatuon sa pagtatrabaho tungo sa pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, at pagsasama."
Dana Watts
Mag-iwan ng Walang Bakas na Executive Director

Mga Kasalukuyang Inisyatiba at Patuloy na Trabaho

Ang mga staff at Board ng Leave No Trace ay nakabuo ng malalalim na layunin upang isulong ang organisasyon at ang Leave No Trace Community sa aming pangako sa pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, pagsasama, at pagiging naa-access. Sa diwa ng pagiging isang kilusan, hindi isang sandali, kinikilala namin na ang mga programa, hakbangin, at layunin na ito ay patuloy na uunlad at lalago sa paglipas ng panahon.

 • Mayroong patuloy na pagsisikap na i-update ang mga materyales sa kurikulum ng Leave No Trace upang mas malinaw na maibalangkas ang mga anti-racist at inclusive na gawi sa loob ng panlabas na etika, at upang suriin at alisin ang problemado/luma nang terminolohiya na ginagamit sa aming mga publikasyon. Noong 2023, ang Leave No Trace ay nag-publish ng na-update na Gabay sa Mga Kasanayan at Etika upang ipakita ang mga pagbabagong ito sa kurikulum na may input mula sa mga pinuno ng DEI gaya ng Adaptive Adventures at Outward Bound Adventures. Higit pang impormasyon sa proseso ng mga rebisyon kabilang ang isang timeline ng trabaho ay matatagpuan sa webpage na ito .
 • Ang aming Mga Alituntunin sa Social Media ay na-update upang gawing tahasan na ang Leave No Trace ay hindi kinukunsinti ang paggamit ng anumang Leave No Trace na materyales o mga turo upang hiyain ang sinuman sa labas, dahil ang lahat na muling lumilikha sa labas ay dapat makaramdam ng paggalang at pagtanggap.
 • Nakikipagtulungan kami sa mga nagsasalita ng Espanyol at sa Latino/a/x Community upang isalin ang aming website, mga materyal na pang-edukasyon, at mga video, ang ilan sa mga ito ay matatagpuan dito .
 • Nagdagdag kami ng mga pagkilala sa lupa sa mga pampublikong presentasyon at sa mga post sa social media upang parangalan ang mga Katutubo at mga kultural na paraan ng pangangasiwa sa lupa, na ginagawa mula pa noong una hanggang ngayon.
 • Ang isang malawak na sentro ng impormasyon sa pagbabasa at pagkilos ng JEDI ay magagamit para sa lahat ng mga miyembro ng kawani upang matuto at magdagdag sa. 
 • Ang mga kawani ay nakikibahagi sa mga talakayan ng pangkat sa pagbasa na may kaugnayan sa JEDI minsan sa isang buwan sa isang pulong ng lahat ng kawani upang hikayatin ang panloob na talakayan, kamalayan, at kaalaman sa intersection ng hustisya, pagkakapantay-pantay, pagkakaiba-iba, at pagsasama sa panlabas na libangan.
 • Ang pakikilahok ng mga kawani sa mga pagsasanay na nauugnay sa JEDI ay sinusubaybayan taun-taon, at ang patuloy na edukasyon at pakikilahok sa mga naturang pagsasanay ay lubos na hinihikayat at pinansiyal na sinusuportahan ng organisasyon. 
 • Ang isang grupong nagtatrabaho ng kawani ay nilikha upang tugunan at bumuo ng mga halaga ng DEI at mga pangunahing balangkas sa loob ng organisasyon, na patuloy na isinasama at tinutugunan sa patuloy na Strategic Plan ng organisasyon.
 • Pinirmahan ng Executive Director na si Dana Watts ang Outdoor Industry CEO Diversity Pledge noong Hulyo ng 2020 – ang patuloy na pagsisikap at pag-uulat bilang bahagi ng pangako ay nagpapatuloy.
 • Nakikipagsosyo kami sa American Indian Alaska Native Tourism Association at mga tribal partner sa buong US para bumuo ng mga naka-target na kampanya sa edukasyon na nagpapataas ng kamalayan ng manlalakbay kung paano bawasan ang mga epekto sa libangan at kultura kapag bumibisita sa Tribal Lands.
 • Nakikipagsosyo kami sa Black Folks Camp Too upang magtatag ng ilang mga inisyatiba na idinisenyo upang lumikha ng pagkakaisa sa labas at dalhin ang mga tao mula sa lahat ng background sa labas. Noong 2021, inilunsad ang Unity Blaze Patch Project , na may mga nalikom na pondo na mapupunta sa mga scholarship para sa mga oportunidad sa panlabas na edukasyon para sa mga estudyanteng nag-aaral sa Historically Black Colleges and Universities.
 • Kasosyo namin ang Rehiyon 9 ng United States Forest Service sa kanilang Urban Connections program para magbigay ng Leave No Trace at panlabas na edukasyon sa mga kabataan at pamilyang naninirahan sa mga pangunahing metropolitan area sa buong rehiyon kabilang ang Detroit, Chicago, St. Louis, at Boston.
 • Inilunsad ng Leave No Trace ang programang Spotlights noong 2023 na may layuning bigyang pansin ang mga komunidad na tumataas upang matugunan ang mga pangangailangan sa konserbasyon. Sa unang taon, ang Leave No Trace ay magho-host ng 21 Spotlight sa buong bansa kasama ang mga partner gaya ng Latino Outdoors, Friends of Anacostia Park, Cumberland River Compact, at Red Rock Canyon Conservation Area.

Ang pagtatrabaho upang gawing kasama at madaling ma-access ang mga panlabas na espasyo ay mahalaga sa pangunahing misyon ng Leave No Trace – upang matiyak ang isang napapanatiling hinaharap para sa labas at ang planeta para sa lahat ng tao, kasalukuyan at hinaharap.

Kinikilala ng Leave No Trace na ang mga lupaing tinatamasa natin sa pamamagitan ng ating mga panlabas na aktibidad ay ang mga tradisyonal at ninuno na lupain ng mga Katutubo at Unang Bansa. Ang aming layunin sa pagkilalang ito ay parangalan ang mga kultural na paraan ng pangangasiwa sa lupain, na ginagawa mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon. Matuto nang higit pa tungkol sa mga ninuno na tagapag-alaga at mga lupain kung saan ka muling nililikha.