Kailangan Ka ng Outdoors

Ang magastos at hindi maibabalik na pinsala sa kalikasan ay inaalis o nababawasan nang malaki sa pamamagitan ng Leave No Trace na edukasyon, pagsasanay at outreach. Hindi namin magagawa kung wala ka.

Magbigay ng donasyon ngayon upang protektahan ang aming mga nakabahaging panlabas na lugar. 

Magbigay ng Donasyon

Kabuuang Halaga
Impormasyon ng Donor
Credit Card
*
*
*
 
Pangalan at Address ng Pagsingil
*
*
*
*
*
*
*

 


Ang Leave No Trace ay nasa isang misyon na gamitin ang kapangyarihan ng agham, edukasyon at pangangasiwa ng mga tao at mga kasosyo, upang matiyak ang isang napapanatiling hinaharap para sa labas at sa planeta.